Graduatiesysteem van judo

graduatiesysteem van judo

Kyu en Dan

Er bestaan op de judoladder 16 gradaties voordat je helemaal bovenaan bent. Bij de klassen (Kyu) wordt er van boven naar beneden geteld. Zo begin je met de zesde kyu (witte band), dan de vijfde kyu (gele band), de vierde kyu (oranje band), de derde kyu (groene band), de tweede kyu (blauwe band) en ten slotte de eerste kyu (bruine band).

Bij de Dan graden daarentegen wordt er van beneden naar boven geteld: als je slaagt voor je zwarte band ben je ook meteen eerste dan, hierop volgt de tweede dan, de derde dan, enzovoort. De hoogste dan-graad die je kunt halen, is de tiende dan, Jigoro Kano zelf kreeg na zijn dood de twaalfde dan. Deze graad is echter alleen voor Kano en is dan ook meer symbolisch bedoeld. In Japan wordt een ander systeem gehanteerd.

Tussen elke klasse en graad bestaat er bij ons een zogenaamde wachttijd. Dat is de tijd die minimaal nodig is voor je examen mag doen voor de volgende gradatie. Een judo-examen bestaat uit een competitiegedeelte en een techniekgedeelte. Het onderdeel techniek is dan weer verdeeld in techniek (werptechnieken en controletechnieken) en kata (samen met je partner een principe van het judo laten zien op een voorgeschreven wijze)

VJF leerlijn

Met deze nieuwe leerlijn wil de VJF (1/09/2015) tegemoetkomen aan de clubs om hen meer vrijheid te geven in de voorbereiding van hun judoka’s naar een volgende graad toe. De VJF is ervan overtuigd dat haar opgeleide trainers deze taak in eer en geweten zullen uitvoeren. Deze leeftijdslimieten moeten gezien worden als uiterste minimumvoorwaarden. Zowel de kennis en maturiteit dienen steeds voorop te staan bij het uitreiken van een nieuwe graad.

graadverhoging judoclub oni puurs
graadsverhoging judoclub oni puurs

Minimale leeftijd en voorbereidingstijd

De gradencommissie is het enige organisme van de VJF, erkend door de KBJB om de graden van zwarte gordel af te nemen en toe te kennen. Ze zal de kandidaat beoordelen op drie verschillende delen van het examen: kata, nage-waza en katame-waza.

Examenleerstof

Om de Judoka’s optimaal naar hun zwarte gordel te begeleiden wordt het programma van de Vlaamse Judofederatie gevolgd. Examens voor gele gordel (5de kyu) tot en met bruine gordel (1ste kyu) worden afgenomen op clubniveau. De Dan graden (zwarte gordel) worden bekomen op regionaal niveau waar het examen wordt afgenomen door een college van hogere graden.

Examenleerstof Geel

Examenleerstof Oranje

Examenleerstof Groen

Examenleerstof Blauw

Examenleerstof Bruin